Lyckas i skolan

Lyckas i skolan

Hjälpa barnen att lyckas i skolan

Det är svårt att lära sig nya saker och detta kan vara väldigt svårt, speciellt om barnet är yngre. Du som förälder vill finnas där för att hjälpa barnet i den mån så att barnet kan lyckas i skolan och lära sig de kunskaper som det behöver i sitt kommande liv.

Tips för att lyckas i skolan

  • Du behöver lära ditt barn att misslyckas är okej. För att det är ju första steget för att lyckas och få framgång. Detta gör barnet bäst genom att prova på om och om igen, samtidigt som du som förälder finns där som ett stöd och är positiv.
  • Att lära sig ska vara kul. Gör du inlärningen till nya kunskaper på ett roligt sätt kommer barnet tycka det är betydligt roligare att lära sig nya saker och blir på det viset mer vetgirig. Inlärningen ska vara som en roande och underhållande aktivitet. Som exempelvis vill inte barnet sitta vid köksbordet, kanske det blir roligare att göra det i barnets myshörna istället. Om ditt barn har ett specialintresse så försök att få in det i inlärningen. Det gäller att vara kreativ och se till att skapa en känsla av positivitet runt inlärningen.
  • Låt barnet följa sin passion för språk eller siffror, se till att uppmuntra det. Vilket gör att du kan involvera barnets passion i det övriga lärandet. Vilket gör att annan kunskapsinlärning blir intressantare.
  • Se till att kunskapen blir relevant för barnet. För du kommer säkert ihåg själv när du gick i skolan och undrade om du någonsin skulle ha nytta av vissa kunskaper som läraren försökte lära dig. Lär dig något av det och se till att barnets inlärning blir relevant. Använd kunskaperna på ett praktiskt sätt, vilket gör att barnet eller ungdomarna förstår att de kommer ha nytta av kunskaperna.
  • Använd mycket lek i inlärningsprocessen. För vi alla vet hur mycket barn gillar att leka. Som till exempel för att lära sig stava kan du spela Alfapet eller Hänga gubbe istället. Vilket gör det mycket roligare att lära sig stava!
  • Det är viktigt att barn lär sig ta konsekvenser istället för att bli straffade. Du som förälder måste berätta för ditt barn vad som skulle ha kunnat hända om barnet hade fått fortsätta. Vilket gör att det blir onödigt att straffa ditt barn. Ett exempel är att handlar barnet upp hela sin veckopeng så får barnet ta konsekvensen av att inte ha några pengar. Eller att om du som förälder har bett ditt barn tvätta sina kläder och inte gör det får barnet stå sitt kast och ha smutsiga kläder. Förstår barnet konsekvenserna så kommer kunskaperna automatiskt.
  • Att du som vuxen föregår med gott exempel. För alla vet att barn gör som du gör och inte som du säger. Vilket gör att det är bara bra att om ditt barn ser ditt misslyckande och hur du hanterar det. För då har barnet en förebild när det sedan misslyckas själv.
dante