Sant misslyckande

Sant misslyckande

Ett sant misslyckande är som att sluta att försöka

Det är inget ovanligt att du som andra är rädda för att misslyckas och har ett tankemönster som gör att förmågorna begränsas och förhindrar dig att börja på ett projekt som är intressant. Men ett sant misslyckande gör att du inte gör något för att du helt enkelt är rädd att misslyckas. Men det gäller att se till att programmera sig till att det är okej att göra misslyckande och inkludera det i din inlärning.

Tackla hinder

Det dyker hela tiden upp hinder längs vägen i ditt liv och då gäller det att lära sig tackla dessa hinder och detta gör du för att:

  • Få nya förmågor som hjälper dig inför nya utmaningar
  • Bli medveten om styrkor och svagheter
  • Övervinna dina rädslor, inte bara för att misslyckas, men också annat som du är omedveten om

Triumf

Det är en stor triumf att ha modet att försöka, men att inte ens försöka att göra något, är ett sant och totalt misslyckande för dig. För det gäller att se varje misslyckande som något som är något nödvändigt och på så vis lära sig och bli bättre som människa. För en sann triumf är att egentligen ha ett mod att försöka!

dante