Mobilen och barn

Mobilen och barn

Ditt användande av mobilen kan skada ditt barn

Något som har blivit allt vanligare bland föräldrar är att de sällan ses utan sin mobil i handen i samband med när de umgås med sina barn. Det har till och med visat sig att de föräldrar som ofta använder mobiltelefonen likställs med en psykiskt sjuk förälder. För det har visats sig att barn som har föräldrar som använder sina mobiltelefoner mycket ofta, finns det risken att deras utveckling hämmas och de inte mår bra. Vilket i sin tur kan leda till att dessa barn misslyckas i betydligt större utsträckning, jämfört med barn som har föräldrar som inte använder sina mobiler när barnen är med samtidigt som du misslyckas med din roll som förälder.

Barn kräver social kontakt

Det har konstaterats i olika studier att barn kräver väldigt mycket social kontakt och känner av när inte föräldern är närvarande. I och med att barn inte får någon kontakt när de söker föräldrars uppmärksamhet gör att de:

  • Ger upp sitt sökande av kontakt mycket fortare
  • Barnet har större risk att blir deprimerat
  • Barnets utveckling hämmas
  • Barnets kognitivitet försämras

Alla dessa faktorer gör att barnet får det svårare och det blir svårt att ta igen detta längre upp i åldrarna.

Begränsa mobilanvändandet


Därför bör du begränsa ditt mobilanvändande när du är tillsammans med ditt barn. Ta fram mobilen när barnet är med andra vuxna eller ligger och sover. Se till att vara med ditt barn när det är vaket och umgås. Det finns så mycket att göra och var noga med att kommunicera med barnet, eftersom det gör att de har lättare att börja kunna prata och vara med och förstå den omgivning de befinner sig i. För det finns säkert ingen förälder som medvetet vill ignorera sitt barn och hämma dess utveckling. Därför ta dig en tankeställare hur du använder din mobil i närheten av ditt barn.

Detta gäller även när barnet kommer upp i åldrarna. För att de flesta vet att en olycka kan ske på ett ögonblick. Därför bör mobiltelefonen ligga i fickan eller väskan när du umgås med ditt barn på lekplatsen, badar eller annat kul. Dessutom, när du föregår med gott exempel så förstår barnet att det inte behöver ha en mobil eller surfplatta för att sysselsätta sig. Var med och ge ditt barn din fulla uppmärksamhet!

dante