Den mest spektakulära byggfailen någonsin?

Den mest spektakulära byggfailen någonsin?

Vilket är tidernas mest spektakulära arkitektoniska misslyckande? Det råder förstås delade meningar om det, och svaret på frågan beror förstås till stor del på vilket mått du använder dig av. Spektrat av misslyckade byggnadsverk går från smått komiska estetiska misstag till sådana där folk faktiskt dött på grund av felkonstruktioner. Historiens mest kända arkitektoniska misslyckande torde dock vara det lutande tornet i Pisa. Tänker du att du kan göra det bättre själv? Klart du kan. Bara surfa in på byggmax och beställ allt du behöver för att själv bygga en altan, ett Attefallshus eller vad det nu må vara för projekt du vill sätta tänderna i. Eller ett eget lutande torn för den delen?

Frågan är dock om det är rättvist att kalla det lutande tornet i Pisa för ett misslyckande. Pisa är trots allt en relativt liten italiensk stad (runt 90 000 invånare) och den hade nog inte varit ett av världens främsta turistmål om det inte vore för att den var hem åt ett så pass berömt byggnadsverk.

Tornet började hur som helst konstrueras under 1170-talet och slutfördes nästan 200 år senare. Redan fem år efter att tornet blev färdigt började det märkas att allt inte stod rätt till. Tornet började luta, med ungefär 10 grader.

Så vad var felet? Tekniskt sett var det två faktorer som gick fel: Dels byggdes tornet på lerig mark som inte kunde bära upp tornets vikt, dels försänkte man inte tornet tillräckligt. Sett till markförhållandena skulle tornets bas gå djupare än de tre meter som användes.

Trots det skulle det ta ytterligare hundratals år innan man ansåg att det fanns någon anledning att göra något åt saken. Först på 1990-talet satte man igång med ett projekt där man adderade mer än 600 tons motvikt till tornet. Lutningen gjorde man så klart ingenting åt, vilket gör tornet unikt i det att felet blivit en oumbärlig del av konstruktionen.

dante