Vänja barn

Vänja barn

Vänja barn att misslyckas

Det kan låta tokigt att vänja barn att misslyckas och förbereda dem för att kunna bli vuxna. Men i själva verket om du tänker efter så är det inte helt fel. För det är inget barn som mår bra av att växa upp utan att känna på att misslyckas och vara med om nederlag, men det gäller att du som vuxen ser till att barnen har de rätta verktygen för att hantera sina nederlag och misslyckande.

Utgångspunkten

Det gäller att ha en utgångspunkt i åtanke för att kunna förbereda ditt barn för det kommande hårda livet som vuxen. Men genom att låta dem misslyckas och vara med om nederlag är oftast en missuppfattning. Detta för att det är just det vi vuxna lär oss, men våra misslyckande händer inte så ofta.

Barn misslyckas ofta

För det är ju så att barn misslyckas hela tiden och det gäller alla barn. Barn kan inte vara lika duktiga som vuxna, fast de vill det. Därför förväntar vi att barn ska misslyckas och gör att barnen vänjer sig vid att misslyckas, eftersom de möts av misslyckande när de:

  • Lär sig prata
  • När de ska lära sig läsa
  • Lär sig vid olika aktiviteter så som fiolspel, dans, gymnastik och så vidare

De misslyckas om och om igen ända tills de behärskar varje moment.

Träning

För att vänja barn att misslyckas är nyckelordet träning. Genom att träna om och om igen gör att behärskning av momentet utifrån deras förmåga, samt att träna deras sociala förmåga tränar barnet på sin sociala förmåga. Det innebär att de är rustade att klara av misslyckande och nederlag på ett helt annat sätt när de så småningom börjar skolan och har vuxenstöd.

dante