Lära barn att lyckas

Lära barn att lyckas

Barn behöver lära sig att lyckas

Det gäller att utgå från att varje barn är unikt. Då de är unika i sina:

  • Förmågor
  • Styrkor
  • Svagheter
  • Tankar
  • Personligheter

Därför gäller det att ha olika metoder och alternativ för att barn ska kunna lära sig lyckas och växa som människor. Då gäller det att kunna utveckla och skapa en relation, situation, miljö och moment där varje barn kan känna att de har en chans att lyckas och mogna.

Lyckas

För att barn ska ha chansen att lära sig av sina misslyckande, gäller det att de har lyckats väldigt mycket. Detta gör du som vuxen genom att ge massor av positiv feedback, samtidigt som du guidar barnet genom livet med en tydlig struktur. När barnet väl har lärt sig att lyckas, kan det också lära sig att misslyckas och lära sig av sina misslyckanden.

Så därför är det viktigt att du som vuxen ser till att barnet lär sig att lyckas utifrån sin förmåga och förutsättningar. Samtidigt som du som vuxen kommer med beröm och lovord, som gör att du stärker barnets självkänsla och på så vis kan barnet så småningom klara av misslyckande.

dante